• België heeft zeven kernreactoren die ongeveer de helft van zijn elektriciteit opwekken.
  • De eerste commerciële kernreactor van België werd in 1974 in gebruik nemen.
  • La Belgique dispose de sept réacteurs nucléaires produisant environ la moitié de son électricité.
  • Le premier réacteur nucléaire commercial de Belgique a commencé à fonctionner en 1974.
Results 1 to 10